Page 7 - Hannele Luukkainen
P. 7

Ympäristötavoitteita
• Itämeri on merihädässä. Se on yksi maailman saastuneimmista meristä ja uhkaa muuttua kuolleeksi
mereksi, ellei ryhdytä pikaisesti toimiin sen pelastamiseksi.
Ensiapuna maatalouden päästöt on saatava kuriin muuttamalla ympäristötuet vastikkeellisiksi ja velvoit-
taviksi. Toiseksi Itämeren pahimmat saastuttajavaltiot Venäjä ja Puola on saatava vähentämään tuntu-
vasti maatalouden ja yhdyskuntajätteiden päästöjään. Kolmanneksi Suomenlahdella seilaavat laivat on
pakotettava jättämään jätevetensä ja jätteensä satamiin. Lisäksi Suomenlahdelle on hankittava lisää myös
talvimerenkulkuun sopivaa öljytorjuntakalustoa, sillä Venäjän uudet öljy- ja kaasujalostamot sekä meri-
liikenteen kasvu ovat suuri uhka Itämeren tulevaisuudelle.
Helsinki on ollut edelläkävijä jäteveden puhdistamisessa ja sataman ympäristöasioissa.
• Säästetään metsät ja pellot rakentamiselta, koska ne toimivat kaupungin keuhkoina ja takaavat kau-
punkiluonnon monimuotoisuuden. Luonto – on se sitten eläimiä, metsää, pusikkoa tai merta – poistaa
tehokkaasti stressiä ja antaa meille voimaa.
Aikaansaannoksia
• Aloitteeni perusteella Helsingissä armeijalta vapautuvia saaria on saatu asukkaiden virkistyskäyttöön.
• Olen ajanut voimakkaasti myös sitä, että satamien pitäisi ottaa vastaan laivojen jätevedet ja jätteet. Hel-
singissä tämä on jo toteutettu.

               Etusivu Hanu Kuvagalleria Blogi
   2   3   4   5   6   7